Villa Furuviks historia

 

Villa Furuvik är den äldsta villan i Laajasalo. Dess huvudbyggnad i nyrenässansstil byggdes av fjällintendenten Enok Hjalmar Furuhjelm 1884. Att ångfartyget Ågir började stanna vid den nybyggda Furuviksbryggan från 1885 visar på byggarens betydelse. Trafiken fortsatte till 1910.

Villa Furuvik förblev i familjen Furuhjelms ägo åtminstone fram till 1930-talet.

1942 köpte Niilo Ilmari Lehtinen villan av Konsumentföreningarnas Centralförbund.

Tyvärr har väldigt lite material från tidigare år hittats i Villa Furuvik som helhet. Arkitekturmuseets arkiv bevarar Paul Olssons trädgårdsplan från 1945 för området Villa Furuvik, och Helsingfors stadsmuseum har ett foto av huvudbyggnadens veranda från 1903.

Villabyggnaden ritades av arkitekten Karl August Wrede (1859-1943). Arkitektens mest kända verk är byggnaden Pohjoisesplanaden 35 i centrala Helsingfors, Näsilinna i Tammerfors och den gamla huvudbiblioteksbyggnaden i Åbo. Enligt stadsmuseet är byggnaden Villa Furuvik välbevarad i ursprungligt skick, dess arkitektur är genomtänkt och färdig.

Villabyggnaden har en underbar utsikt österut, även mot öppet hav. En sandstrand har renoverats i området kring gården och den fungerar för närvarande som en allmän strand för Helsingfors stad. På den motsatta stranden ligger ön Santahamina.

Till Villa Furuviks tomt hör förutom huvudbyggnaden vaktmästarbostaden, en gårdsbastu som en gång fungerade som uthus och hönshus, en strandbastu som fungerade som villans nätbod samt resterna av en stenkällare, varifrån en magisk grillkapell byggdes. På södra sidan av huvudbyggnaden finns gjutna betongkonstruktioner och trappor. 

En gårdsbastu har renoverats från Pihapiiris gamla kanal, som renoverats med respekt för det gamla från golv till tak. Utöver bastuavdelningen har innergårdsbastun boende och en loungedel. Till Furuviks gård hör även ett separat grindvaktarhus byggt av stockar på 1880-talet, som fungerar som bostadshus.